(1)
Pribožič L. Ceremonial Speech – Graduation Ceremony June 15, 2017 /Zahvalni Govor – Podelitev Diplom 15. 6. 2017. AMB 2021, 10, 7-9.