The Journal of Elementary Education

The Journal of Elementary Education (JEE) is a peer-reviewed, open access journal that publishes original research and review articles primarily but not limited to the area of elementary school education. It brings together academics and researchers from different European countries who seek to promote a vigorous dialogue between scholars in various fields both central and related to scientific enquiry in education. JEE accepts articles which promote advances in education from closely related fields, such as cognitive psychology, child development, applied linguistics and others. JEE is published four times yearly and accepts articles in Slovene and English. The papers published in JEE fall within the following categories: original scientific paper, review paper, short scientific paper, report on academic meetings, and professional articles. In addition, JEE publishes also book reviews, lists of academic meetings and conferences and other material of interest.

 

REVIJA ZA ELEMENTARNO IZOBRAŽEVANJE (The Journal of Elementary Education) je revija Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. V njej so objavljeni prispevki s področja vzgoje in izobraževanja zlasti na predšolski in osnovnošolski stopnji. Avtorji prispevkov s strokovnega vidika pišejo o problemih, ki zadevajo vzgojo in izobraževanje. Namen revije je spodbujati objavo izvirnih znanstvenoraziskovalnih člankov in tudi prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu, raziskovanju v praksi ipd. Revija za elementarno izobraževanje izhaja trikrat letno, štiri številke. V njej so objavljeni prispevki v slovenskem ali angleškem jeziku. Razvrščeni so v naslednje kategorije: izvirni znanstveni članek, pregledni znanstveni članek, kratki znanstveni članek, referat na znanstvenem posvetovanju, strokovni članek idr. Dodatek k reviji vsebuje povzetke knjig, kratke članke, seznam znanstvenih srečanj ipd.

 

Indexing:

  • Co-operative Online Bibliographic System and Services (COBISS),
  •  Ulrich's Periodicals Directory,
  • IBZ (Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur),
  • EBSCO (EBSCOhost databases and discovery technologies),
  • DOAJ (Directory of Open Access Journals),
  • Proquest,
  • dLib.si.

 

Participating University of Maribor Faculties: Faculty of Education

Co-Participating: University of Primorska, Faculty of education

Co-Participating: Karl-Franzens University of Graz, Environmental And Regional Sciences And Education